Ben jij fit voor de keuring?
18 januari 2018 
11 min. leestijd

Ben jij fit voor de keuring?

Militaire keuringseisen

Wil jij ook werken bij defensie? Supertof! Dan staat je een mooie en uitdagende loopbaan te wachten. Maar voordat je kunt gaan werken bij defensie, moet je eerst voldoen aan de keuringseisen. En helaas vallen er nog steeds mensen af in het sollicitatietraject op de fysieke eisen. Dat is jammer, want dat is nu net 1 van de onderdelen waar je je perfect op kunt voorbereiden!

Met de start van het nieuwe jaar 2018, heeft defensie ook een nieuwe uitgebreide checklist uitgegeven met daarin alle informatie over de selectie, keuring en aanstelling. Hieronder zullen we alle onderdelen van de keuring doorlopen, en toelichten wat je kunt verwachten. Beschik je nog niet over de laatste versie van checklist van werkenbijdefensie.nl, dan kun je die hier meteen downloaden:

Nieuwe Brochure & uitgebreide checklist voor de militaire keuring – Ministerie van Defensie

Ben jij fit voor de keuring? Uitgebreide checklist >>

Het militaire keuringstraject van A tot Z

De keuringseisen worden afgenomen bij het Diensten Centrum Werving en Selectie (DCWS). In totaal zijn er 6 functie clusters, waarbij de keuringseisen steeds zwaarder worden in de clusterreeks van cluster 1 tot en met cluster 6 (als voorbeeld: cluster 6 heeft de zwaarste eisen is gericht op functies bij de luchtmobiele brigade, het korps mariniers en de commando’s).

Afhankelijk van de functie waarvoor je solliciteert, kan het selectie- en keuringsproces uitgebreider zijn of langer duren. Als je bijvoorbeeld wilt solliciteren voor specifieke functies bij de Koninklijke Luchtmacht als Vlieger, loadmaster, of als officier of onderofficier bij de luchtgevechtsleiding of luchtverkeersleiding, dan vindt een deel van jouw sollicitatieproces plaats bij het Centrum voor Mens en Luchtvaart (CML) in Soesterberg. Of als je solliciteert voor een functie bij de Koninklijke Marechaussee, waarbij je met gevoelige politiegegevens in aanraking komt of met bijzondere activiteiten zoals het bewaken van ons Koninklijk Huis, dan is het mogelijk dat jouw veiligheidsonderzoek plaatsvindt door middel van een gesprek bij jou thuis.

Het totale sollicitatieproces neemt gemiddeld zo’n 3 maanden in beslag, waarbij je minimaal de volgende stappen doorloopt:

 • Administratieve voorselectie  // Actie: Formulier online invullen en opsturen
 • Psychologisch onderzoek        // Actie: 1 dag langskomen bij DCWS
 • Aanstellingskeuring (= medische keuring) // Actie: 1 dag langskomen bij DCWS
 • Veiligheidsonderzoek              // Actie: Formulier invullen en opsturen
 • Arbeidsvoorwaardengesprek // Actie: direct na je medische keuring of nog 1 dagje langskomen bij DCWS

Administratieve Voorselectie

Je sollicitatie begint met het online invullen van je gegevens, zoals naam, adres, e-mail, opleidingen die je hebt gevolgd of nog volgt, en de functie waarnaar je solliciteert. Daarmee wordt gekeken of je in de basis voldoet aan de gestelde eisen voor de functie waarnaar je solliciteert. Als dat in orde is, dan ontvang je de formulieren voor de Administratieve VoorSelectie (AVS), waarin gecheckt wordt of je voldoet aan de eisen om militair te worden, zoals: heb je de Nederlandse nationaliteit, voldoe je aan de specifieke functie-eisen waarvoor je solliciteert (zoals: ben je in het bezit van een bepaald diploma voor een functie).

Daarnaast ontvang je alvast per email een persoonlijkheidsvragenlijst die later nodig is voor het Psychologisch Onderzoek. Wanneer je alles hebt ingevuld en hebt teruggestuurd, dan ontvang je tot slot de daadwerkelijke sollicitatie formulieren, en ga je door naar de volgende stap in het sollicitatieproces.

AVS: samenvatting:

 1. Online gegevens invullen en toesturen
 2. Formulieren AVS invullen en opsturen
 3. Persoonlijkheidsvragenlijst voor het Psychologisch Onderzoek invullen en opsturen
 4. Sollicitatieformulieren invullen en opsturen

Psychologisch Onderzoek

Het psychologisch onderzoek vinden de meeste kandidaten het spannendst, omdat velen vooraf (te) weinig inzicht hebben in hun kennis- of vaardigheden niveau.

Het psychologisch onderzoek is overigens geen examen waarvoor je kunt studeren. Het gaat erom dat Defensie een beeld krijgt van jou als persoon. Dit kunnen vragen zijn zoals: “Vertel eens wat over jezelf, waar ben je goed in, wat ben je minder goed in, en hoe reageer je in bepaalde omstandigheden”.

De tip die wij vaak meegeven om alvast over na te denken, is dat het niet zozeer belangrijk is wat je overkomen is, maar hoe je ermee bent omgegaan. Want hetgeen wat je overkomen is, kan door eigen handelen of acties gebeurt zijn, maar natuurlijk ook door externe invloeden waar je niets aan kon doen. De belangrijke vragen om voor jezelf over na te denken zijn onder andere: “Wat deed het met je, en hoe ging je daarmee om”, dan het opnoemen van allerlei ‘dingen’ die je zijn overkomen.

De persoonlijkheidsvragenlijst gaat over jou als persoon en jouw persoonlijke omstandigheden. Alle antwoorden zijn per definitie goed, want dit gaat gewoon over jou zoals het nu is. Hierbij geldt: wees eerlijk en oprecht bij het invullen van deze vragenlijst, daar heb je het meest aan. De antwoorden in je vragenlijst worden later vergeleken met de informatie uit het interview, en dan wordt gekeken of beide verhalen met elkaar in lijn zijn.

De capaciteitentest leg je af op een computer, en bestaat uit een soort IQ-test, waarbij je verbale, numerieke en non-verbale capaciteiten worden gemeten. Ben je hier niet goed in, of heb je al langere tijd geen capaciteiten test meer gedaan, besteed hier dan aandacht aan in je voorbereiding, want het zou zonde zijn als je je laat verrassen en onnodig wordt afgewezen in je sollicitatie! Dat zou superzonde zijn! Je kunt op het internet diverse gratis capaciteiten testen vinden om te kijken hoe je ervoor staat.

Het interview duurt ongeveer anderhalf uur waarin belangrijke momenten in je leven worden besproken. Dit is je kans om een volledig en juist beeld van jezelf te geven, over onderwerpen als school, vrijetijdsbesteding, werk, familie en wat je wilt vertellen over de specifieke dingen over jou als persoon. Wat van belang is, is om gewoon te vertellen wie je bent, en hoe je nu in het leven staat :).

Of je goedgekeurd wordt voor het psychologisch onderzoek, hangt af van je persoonlijkheidsvragenlijst, de resultaten van je capaciteitentest en je interview. Tot slot wordt een advies opgesteld over jouw psychologische geschiktheid als militair. Samenvattend wordt in dit advies gekeken naar (een aantal van) de volgende punten:

 • Stabiliteit
 • Prestatiegerichtheid
 • Sociaal functioneren
 • Motivatie
 • Discipline
 • Inzetbaarheid
 • Communicatieve vaardigheden
 • Leidinggeven

Mocht je onverhoopt een negatief advies krijgen, dan wordt uitgelegd waarom je (nog) niet geschikt bent, en waar ruimte is om te verbeteren en/of hoe je dingen kunt aanpakken wat nu struikelblokken zijn. Ben je goedgekeurd, dan ga je door naar de volgende stap.

De medische keuring

De medische keuring werd tot op heden altijd het Geneeskundig Onderzoek (GO) genoemd. Omdat dit onderdeel is aangepast en nu echt gericht is op de fysieke eisen voor de verschillende functie clusters, is de officiële naam gewijzigd van Geneeskundig Onderzoek naar Aanstellingskeuring. In de praktijk noemen we deze keuring nog steeds de medische keuring 🙂 en deze duurt in principe 1 hele dag.

De volgende onderdelen maken deel uit van de aanstellingskeuring:

 • Gehoortest (audiometrie)
 • Ogentest (optometrie)
 • Lichaamsmetingen (biometrie)
 • Longfunctie onderzoek (alleen voor specifieke functies of op indicatie)
 • Gesprek met een arts
 • Functionele Sporttest (vaststellen fysieke belastbaarheid; bij deze test knal je door het dak dankzij jouw fysieke voorbereiding bij Defensiefit J!)

Als je 4 weken voor de medisch keuring nog 38,5 graad koorts of hoger hebt gehad, of hartklachten hebt, dan mag je niet meedoen aan de sporttest. Omdat het militaire beroep een fysiek beroep is (fysiek belastend), wordt er goed onderzocht of je fysiek belastbaar bent.

Bij Defensiefit bereiden we je voor op de eisen voor jouw cluster, en maken we onderscheid in het trainen voor de keuring en het trainen voor de opleiding. Eerst zorgen we ervoor dat je aan alle eisen voldoet voor je cluster, zodat je goedgekeurd kunt worden. Vervolgens bereiden we je maximaal voor op de opleiding, zodat je zonder blessures en optimaal voorbereid aan de opleiding kunt beginnen!

Onze deelnemers van de Defensiefit Trainingen halen geregeld de hoogste scores op de fysieke testen bij de keuring, en het onderzoek naar de fysieke belastbaarheid is dan ook vaak een ‘appeltje eitje’, waarbij er al gericht geoefend en getraind is voor de onderdelen zoals opdrukken, sit ups, hardlopen, marsen, en de til- en draagtest. Deze onderdelen zijn standaard verwerkt in onze Defensiefit PT Sessies, waardoor je niet voor verrassingen staat, en vooraf al weet waar je aan toe bent! Een goede voorbereiding is het halve werk :).

Fysieke keuringseisen voor defensie zijn gewijzigd

Mocht je nog niet op de hoogte zijn, dan ben je bij deze op de hoogte! In de eerste weken van Januari werd een groot aantal sollicitanten nog even verrast met de nieuwe keuringseisen. Hier een van de berichtjes die we binnen kregen:

Erg vervelend als blijkt dat je

 • je onvoldoende hebt voorbereid (onderschatting);
 • je wel hebt voorbereid, maar je voorbereiding niet voldoende blijkt te zijn (onvoldoende vooruitgang),
 • je wel hebt voorbereid, maar je de verkeerde spiergroepen hebt getraind (verkeerde spiergroepen)!

Fiets test is eruit!

Een grote verandering in het keuringstraject is dat de fiets test geen onderdeel meer uitmaakt van de fysieke keuring! Hierbij was het voor een ieder altijd al de vraag hoeveel minuten je moest fietsen op basis van jouw BMI, gewicht, lengte etc. Eerlijk gezegd ben ik erg blij dat deze test eruit is, want erg toepassingsgericht vond ik hem niet; ik heb tijdens een opleiding, training, oefening of missie nog nooit met mijn bepakking heel hard door een bos hoeven te fietsen (#evenafkloppen #houdenzo). En als je goed kunt fietsen, betekent dat dan ook dat je goed kunt hardlopen of marsen met een rugzak (zoals in de opleiding en daarna in je functie). Dus was mij betreft 100 punten dat deze test is vervangen door functionele fysieke testen! 🙂

De functionele fysieke test bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Progressieve mars test
 • Progressieve til/draag test
 • Onbelaste hardloop test
 • Graaf test
 • Binnen parcours in een sporthal

Progressieve mars test

Deze test bestaat uit het lopen met een rugzak, of om het in militaire termen te zeggen: het marsen met bepakking J. Voor de clusters 1, 2 en 3 bestaat de test uit het lopen met een rugzak die 25 kilogram weegt. Je loopt een afstand van 2000 meter (2 km :)) waarvoor je 20 minuten de tijd hebt. Om dit te halen moet je een tempo lopen van 6 km/uur (stevig doorwandelen).

Voor de clusters 4 en 5 loop je de eerste 20 minuten met een rugzak van 25 kg, en daarna nogmaals 20 minuten, maar dan met een rugzak van 35 kg.

Voor cluster 6 ga je in totaal 48 minuten lopen met een steeds zwaardere rugzak:  Eerst loop je 20 minuten met een rugzak van 25 kg, daarna 20 minuten met een rugzak van 35 kg, en tot slot 8 minuten met een rugzak van 45 kg.

Progressieve til/draagtest:

De til- en draagtest bestaat uit het optillen van een munitiekist vanaf een tiltafel en deze verplaatsen over een afstand van 25 meter en dan de kist weer neerzetten. De tiltafel is anderhalve meter hoog.

Het doen van 1 herhaling bestaat eruit dat je de kist optilt vanaf de tiltafel, vervolgens met de kist een afstand loopt van 25 meter, en daar de kist weer op de tiltafel zet.

Voor cluster 1 moet je dit 10 keer doen (10 herhalingen) met een munitiekist van 20 kilogram.

Voor cluster 2 en 4 doe je 10 herhalingen met een munitiekist van 20 kg, en daarna 10 herhalingen met een kist van 30 kg.

Voor cluster 3, 5 en 6 doe je 10 herhalingen met een munitiekist van 20 kg, daarna 10 herhalingen met een kist van 30 kg, en tot slot 5 herhalingen met een munitiekist van 40 kg.

Onbelaste hardloop test

Alle sollicitanten leggen nu de test van 12 minuten hardlopen af. Je moet tenslotte als je militair bent ook elk jaar de Defensie Conditie Proef doen, waarbij je ook 12 minuten moet hardlopen. Dus dan weet je meteen waar je aan toe bent :).

Voor de keuring is deze test genderneutraal geworden, er is geen verschil voor mannen en vrouwen, en afhankelijk van je cluster moet je minimaal een bepaalde afstand halen.

Voor cluster 1, 2, en 3 moet je minimaal 2200 meter halen in 12 minuten. Je kunt deze eis voor jezelf testen door op een loopband testen te gaan staan en deze in te stellen op 11 km/uur en dan 12 minuten vol te houden. Beste is naar mijn mening nog steeds om gewoon buiten te gaan hardlopen, waarbij je je snelheid en afstand bijhoudt met bijvoorbeeld een smart watch, en dan bijhouden of je minimaal 11 km/uur loopt.

Voor cluster 4 en 5 moet je 2600 meter halen in 12 minuten. Hiervoor moet je qua snelheid minimaal 13 km/uur aanhouden gedurende 12 minuten.

Voor cluster 6 moet je minimaal 2700 meter halen in 12 minuten. En om aan deze eis te voldoen, moet je qua snelheid minimaal 13,5 km/uur aanhouden gedurende 12 minuten.

Bij Defensiefit krijgt het opbouwen van je conditie de vereiste aandacht, en volg je afhankelijk van jouw huidige niveau een persoonlijk hardloopschema. Op die manier voorkom je blessures, zorg je voor voldoende afwisseling qua spierbelasting en conditie, en boek je maximale vooruitgang. Wat er ook gebeurt in je voorbereiding: wees geen hardloop pannenkoek :).

Graaf test

Voor deze test ga je tekeer met een schep :)! In een graafbak moet je zand verplaatsen met een schep :)! Voor cluster 1, 2 en 3 moet je 60 seconden lang scheppen en graven. Voor cluster 4 en 5 is het 90 seconden, en cluster 6 is 120 seconden :)! Dig, dig, dig!

Het kan zijn dat lui van cluster 6 alle scheppen in tweeën hebben geschept. In dat geval kan het zijn dat je deze test doet met een medicine bal van 5 kg, en dat je gedurende die 60, 90 of 120 seconden de grond moet aantikken, en vervolgens de muur op schouderhoogte. Op die manier wordt de beweging nagebootst (ook een top tip om op deze manier voor jezelf te oefenen).

Parcours test in de sporthal

Tot slot leg in de sportzaal een parcours af, waar je diverse vaardigheden moet laten zien. Je zult gaan klimmen en klauteren in touwen, wat hindernissen nemen (op- en afspringen op halve kast met afsprong op een mat), en tijgeren en kruipen op handen en knieën.

Daarnaast laat je zien dat je in staat bent om 5 verschillende schiethoudingen aan te nemen. Deze schiethoudingen zijn: hurkzit, liggend, knielend links en rechts, en staande schiethouding.

Tot slot laat je zien dat je kunt werken boven schouderhoogte. Gedurende 1 minuut plaats je een steekgewicht in een houder boven schouderhoogte, en draai je met twee handen tegelijk vleugelmoeren aan.

Geschikt of ongeschikt!

Na afloop van de aanstellingskeuring volgt aansluitend jouw keuringsuitslag! In principe zijn er twee uitkomsten mogelijk: Geschikt of ongeschikt! Als je uitslag ‘geschikt’ is, dan zijn er geen medische bezwaren tegen je aanstelling. Als je ‘ongeschikt’ wordt verklaard, dan zijn er wel medische bezwaren tegen je aanstelling in de functie. Je kunt vervolgens zelf bepalen of je wilt dat defensie de uitslag te horen krijgt. Overigens krijgt defensie alleen de mededeling ‘geschikt’ of ‘ongeschikt’ door, dus geen inhoudelijk rapport met jouw scores. De uitslag van de fysieke functionele test is een half jaar geldig.

Arbeidsvoorwaardengesprek

In de meeste gevallen volgt bij een positieve uitslag ‘geschikt!’ meteen aansluitend het arbeidsvoorwaardengesprek.

Afhankelijk van de functie waarvoor je solliciteert, zijn er extra stappen in het sollicitatieproces:

 • Deelname aan een infodag // Actie: 1 dag een infodag volgen
 • Deelname aan een praktijkselectie // Actie: Gedurende 3 dagen laten zien dat je aan de minimale fysieke eisen voldoet.
 • Deelname aan kennismakingsdagen // Actie: Gedurende 2 a 3 dagen laten zien dat je aan de minimale fysieke eisen voldoet.
 • Aanname advies Commissie (AAC) // Actie: 1 dag langskomen bij DCWS of bij jouw defensie onderdeel

Het delen van ervaringen van de militaire keuring

In onze Defensiefit ledenomgeving en onze geheime Facebook Groep, delen we met elkaar wat een perfecte voorbereiding is voor jouw stap in de keuring, en achteraf delen we met elkaar hoe het is gegaan en wat je makkelijk en lastig vond, zodat anderen daarvan kunnen leren en je niet voor verrassingen komt te staan. Op die manier helpen we elkaar om jezelf optimaal voor te bereiden en alles eruit te halen wat erin zit.

Wat we in de praktijk vaak horen over het gehele sollicitatieproces, is dat iemand al volledig gekeurd kan zijn, maar dat hij/zij nog even moet wachten op de uitkomst van het Veiligheidsonderzoek (voor elke sollicitant wordt een veiligheidsonderzoek uitgevoerd, en het nalopen van de ingevulde gegevens kost soms meer tijd dan voorzien). Wanneer daadwerkelijk alle ‘ballen op groen’ staan, dan krijg je de brief thuis met de opkomstdatum voor jouw opleiding!

Succes met de voorbereidingen en zet ‘m op!

Gr,

Djack van Defensiefit!

 

Patrick
Door

Patrick

op 10 Jun 2021

Vroeger was het eenvoudiger, sneller om aan de opleiding deel te nemen. Er wordt nu veel te veel gemeten naar "geschiktheid".

Djack Littel
Door

Djack Littel

op 21 Jun 2021

Hoi Patrick! Yes, vroeger waren de keuringseisen anders: tijdens veranderen, de mensen veranderen, de organisatie verandert, en daarmee wordt ook het keuringsproces aangepast, waarbij Defensie tegenwoordig aan de voorkant - tijdens de keuring - extra zijn best doet om geschikte kandidaten te werven/selecteren. Persoonlijk denk ik dat het een goede ontwikkeling is, aangezien voor beide partijen er dan een betere match ontstaat, en beide partijen goed weten waar ze aan toe zijn :). Als je graag naar Defensie wil, dan is het fijn om te weten dat Defensie ook haar uiterste best doet om ervoor te zorgen dat er een goede match is :). Gr, Djack :)

Reactie plaatsen