Wat is FPS?

FPS staat voor het Flexibel Personeelssysteem Defensie (FPS) en het is belangrijk om er als militair iets van te weten, omdat als het ware je contract is (daar kun je het mee vergelijken); het is de manier waarop je bent aangesteld als militair.

Het doel van het FPS is in het kort: "het FPS beoogt de militair in staat te stellen voortdurend zijn talenten te ontwikkelen en Defensie in staat te stellen een evenwichtige personeelsopbouw te realiseren en handhaven".

Het FPS is per 1 januari 2008 gefaseerd ingevoerd bij defensie. De opname in de wet- en regelgeving werd op 1 februari 2011 afgerond. De daadwerkelijke invoering van FPS heeft plaatsgevonden in de periode van 2008 tot en met 2012. Alle huidige militairen zijn inmiddels ingedeeld in 1 van de FPS fasen.Waarom FPS?
Vanaf 1983 hanteerde defensie een personeelssysteem met twee aanstellingen voor het beroepspersoneel. Een aanstelling bij het Beroepspersoneel voor Bepaalde Tijd (BBT-aanstelling) en een aanstelling bij het Beroepspersoneel voor Onbepaalde Tijd (BOT-aanstelling).

Aanleiding voor een nieuw personeelssysteem waren diverse nieuwe ontwikkelingen om het ambitieniveau van de krijgsmacht te actualiseren. Deze ontwikkelingen waren de verbreding van de inzet van Defensie, de toenemende complexiteit van operaties, en het belang van een meer geïntegreerde aanpak.

Doelstellingen FPS:
Het FPS kent twee doelstellingen:

Op de eerste plaats beoogt het FPS een voortdurende talentontwikkeling van militairen personeel te bewerkstelligen. Talentontwikkeling gebeurt door middel van het volgen van opleidingen en het opdoen van werkervaring in opeenvolgende functies.

Op de tweede plaats beoogt het FPS het realiseren en handhaven van een evenwichtige opbouw in samenstelling en omvang van het personeelsbestand in relatie tot de (wijzigingen in de) taakstelling van de krijgsmacht en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
Het FPS bestaat uit drie fasen:

Nadat je bent aangenomen zit je in FPS fase 1 en die duurt van het begin van je loopbaan tot en met de duur van de dienverplichting (gemiddeld ongeveer 4 jaar; afhankelijk van de functie waarop je hebt gesolliciteerd).

FPS fase 2 betreft de periode na afloop van de dienverplichting tot en met de einddatum in rang (manschap of kapitein). Drie jaar voor de einddatum in rang wordt het doorstroombesluit naar FPS fase 3 opgesteld. Ook kan het de periode betreffen tot de einddatum in rang, in het geval dat de militair zijn of haar loopbaan niet bij Defensie kan of wil voortzetten. In het geval dat de militair zijn loopbaan bij Defensie niet kan voortzetten, wordt de militair door de organisatie begeleid bij de overgang naar een betrekking op de civiele arbeidsmarkt.

FPS fase 3 krijg je nadat je doorstroombesluit is goedgekeurd zodat je door mag naar FPS fase 3. Deze periode eindigt bij het leeftijdsontslag van de militair.

Wil je meer lezen over FPS, dan kan dat hier:

Beleidsdoorlichting FPS 29 mei 2015 >>Matthijs jansen
Door

Matthijs jansen

op 25 Jul 2016

Ha Djack. nuttige info! Maar ben je bijvoorbeeld als reservist ook aangesteld met een FPS contract?

Reactie plaatsen